Hotellgruppen idag

• 17 medlemmar, drygt 2100 hotellrum
• Motsvarande i princip hela branschen, 92 procent
• 65,7 procents beläggning 2018, Sverige 58 procent
• Syfte:
”Att arbeta för att Helsingborg blir en välkänd turist, konferens och kongresstad samt att i övrigt följa utvecklingen inom branschen för kommunens och medlemsföretagens bästa”

Fakta om oss

Helsingborgs intäkter från Hotellgruppen

• Hotellgruppen omsätter ca 500 Mkr
• Hotellgruppen betalar årligen ca 110 Mkr i skatter
• Hotellgruppens gäster spenderar ca 435 Mkr i Helsingborg
• Hotellgruppens medlemmar satsar ca 10 Mkr/år på marknadsföring av hotellen och därmed Helsingborg

Projekt hotellgruppen är engagerade i

• Samarbete med yrkesinriktade utbildningar
• Fortsätta stärka samarbetet med kommunens instanser inom besöksnäring/näringsliv
• Aktivt deltagande i Nätverksgruppen mot prostitution/människohandel
• Medverkar för att skapa återkommande större evenemang i Helsingborgevenemang i Helsingborg.

Hur många arbetstillfällen genererar Hotellgruppen

• Drygt 700 arbetstillfällen
• Ökat med 40 procent de senaste fem åren
• En tredjedel är 16-24 år
Av de timanställda är 50 procent under 25 år

Övriga fakta

• Andelen unga som bor i Helsingborg minskar, ändå ökar vår andel unga som arbetar.
• Av våra anställda är det 8-10 personer som bara arbetar med att få privatpersoner och företag att komma till Helsingborg.

© Copyright - Helsingborg Hotellgrupp